Sumtegn

Når man skal lægge mange led sammen kan man erstatte en lang sum med et sumtegn, f.eks.: $$b = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 $$ Ovenstående kan skrives kortere ved hjælp af sumtegn: $$b=\sum_{i=1}^9 a_i $$ Her er videorække om sumtegn ved Michael …

Sumtegn Read More »

Differentialregning – kædereglen

Kædereglen anvendes når man skal differentiere sammensatte funktioner. Kædereglen kan skrives på to måder: $$(f(g(x)))’=f'(g(x))\cdot g'(x)$$ og: $$\frac{dy}{dx}= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} $$ Notationsformerne har hver deres fordele og ulemper, og sidstnævnte notation anvendes i emnet differentialligninger så du er nødt til at kende begge. Sidstnævnte notationsform har en fordel når man skal differentiere funktion som …

Differentialregning – kædereglen Read More »

Vinkler, grader og radianer

En vinkel fortæller noget om hvor meget noget er drejet. Den geometriske konstruktion, en vinkel(figur), består af to linjer som har skæringspunkt. Vinklen fortæller hvor meget den ene linje skal drejes for at komme til at ligge oven i den anden linje. Vinklens position indikeres med lille cirkelbue. Vi betegner de to linjestykker som udgår …

Vinkler, grader og radianer Read More »

Ligninger

Når vi skal løse matematisk problem opstår der ofte en eller flere ligninger. I en ligning indgår der et lighedstegn og et matematisk udtryk på hver side, f.eks. $$3x+2=9$$ Her er et eksempel på to ligninger med to ubekendte: $$3x+4y=5$$ $$4x+3y=-2$$ Her er et eksempel på et udtryk der kan ligne en ligning, men som …

Ligninger Read More »

Trigonometri

Trigonometri beskæftiger sig med trekanter, som grundlæggende kan karakteriseres ved deres 3 vinkler og 3 sidelængder – altså 6 størrelser ialt. I de fleste tilfælde kan man – hvis man kender 3 af størrelserne – bestemme de øvrige 3. Se videorække om retvinklede trekanter ved Michael Jenner. Her findes videorække om vilkårlige trekanter ved Michael …

Trigonometri Read More »

Division – grundlæggende og avanceret

Her er videoserie som viser grundlæggende division og en metode som kan anvendes til alle udfordringer – inklusiv polynomiedivision. Tryk her for at komme til videoserien.

Regneregler – grundlæggende

Regnearternes hierarki anvendes når der i et regnestykke indgår mindst to regneoperationer. Regnearternes hierarki fastlægger hvilke beregninger der skal foretages først. Parenteser Potenser og rødder Gange og division (multiplikation og division) Plus og minus (addition og subtraktion) Derudover gælder den meget vigtige regel at der regnes fra Venstre mod Højre Sidstnævnte regel kommer f.eks. i …

Regneregler – grundlæggende Read More »

Cosinus, sinus og tangens

Cosinus, sinus og tangens defineres i nogle lærebøger i retvinklet trekant men enhedscirklens gyldighedsområde er større og derfor den metode du bør anvende (i gymnasiet). Se video om cosinus, sinus og tangens i enhedscirklen – ved Martin Haspang. “Enhedscirklen Trigonometriske funktioner del 1” – Jim McLean. “Enhedscirklen Trigonometriske funktioner del 2” – Jim McLean.

Scroll to Top