Potensfunktion – bevis

$$f(x)=b\cdot x^a$$ Bevis for beregning af parametrene / konstanterne a og b ud fra to punkter – ved Michael Grankvist Sørensen. Bevis for sammenhæng mellem x-ændring og y-ændring – ved Michael Sørensen.

Potensfunktion – grundlæggende

Her er forklaring – ved Michael Grankvist Sørensen. “Sammenhæng mellem x-ændring og y-ændring” – ved Michael Sørensen.

Logaritmer – beviser

Bevis for reglerne: $$\log(a\cdot b)=\log(a)+\log(b)$$ $$\log(\frac{a}{b}) = \log(a)-\log(b)$$ $$\log(a^b)=b\cdot \log(a)$$ Se Michael Grankvist Sørensen’s video.

Potenser – beviser

Bevis for $a^m\cdot a^n=a^{m+n}$: Ved FriViden. Bevis for $a^0=1$: Ved FriViden.

Rødder – grundlæggende

Når man bestemmer et areal af et kvadrat ganger man sidelængden med sig selv: $$A=a\cdot a=a^2$$ Det kan f.eks. være arealet af kvadratet med sidelængden 3: $$A=3^2=9$$ Men hvordan går man den anden vej? Altså hvis man har et kendt areal, hvad skal sidelængden så være? Vi kan plotte en graf for $f(x)=x^2$: Bemærk grafens …

Rødder – grundlæggende Read More »

Potenser – grundlæggende

Grundlæggende er en potens en kort skrivemåde for gentagne gangeoperationer med samme tal $$a^5=a\cdot a\cdot a\cdot a\cdot a$$ Man siger at man opløfter a i 5’te. Det nederste tal/bogstav kaldes grundtallet og det løftede tal kaldes eksponenten. Man kan også opløfte i et negativt tal og så betyder det: $$a^{-3}=\frac{1}{a\cdot a\cdot a}$$ Opløfter man i …

Potenser – grundlæggende Read More »

Logaritmer – grundlæggende

En video som opsummerer mange eksempler på praktisk anvendelse af logaritmer: https://youtu.be/3oZPPIVC8MU. Michael Grankvist Sørensen forklarer her hvad logaritmer er.

Den lineære funktion

Om den lineære funktion gælder kort fortalt: Graf for funktion fremstiller ret linje. Forskriften er $f(x)=a\cdot x + b$ $a$ er hældningstal, som er konstant. $b$ er skæring med y-aksen. Se videoer om lineære funktion:  “Lineær funktion – hvad er det?” – ved Michael Sørensen.  “Forskrift ud fra to punkter” – ved Michael Sørensen.  http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/ …

Den lineære funktion Read More »

Sammensatte funktioner

De grundlæggende funktioner kan kombineres på uendeligt mange måder. Såkaldte sammensatte funktioner, er funktioner hvor man sender sin uafhængige variabel, x, igennem den første, og dernæst sendes resultatet af denne beregning igennem den anden. Og det kan fortsættes med mere end to funktioner. Kalder vi første funktion som vi anvender for $f_1(x)$ og næste funktion …

Sammensatte funktioner Read More »

Stykvis sammensatte funktioner

De grundlæggende funktioner kan kombineres på uendeligt mange måder. Stykvist sammensatte funktioner er funktioner som anvender forskellige sammenhænge (ofte funktioner) afhængigt af hvilken x værdi der anvendes. Forskrift: Anvender gaffelforskrift, her er vist to eksempler funktion: $$f(x)=\left\{ \begin{array}{c@{}c@{}c} f_1(x) & \mbox{for} & x<5 \\ f_2(x) & \mbox{for} & x\geq 5 \end{array} \right. $$ $$f(x)=\left\{ \begin{array}{c@{}c@{}c} …

Stykvis sammensatte funktioner Read More »