Funktionsanalyse

En funktionsanalyse er en karakterisering af en funktion ved at beskrive nogle “nøgletal” for funktionen. Resultatet af en funktionsanalyse består (typisk) af: Definitionsmængde. Nulpunkter. Asymptoter (groft sagt: hvilken linje går grafen imod når x går “imod noget bestemt”). Fortegns-analyse (angivelse af x-værdi-intervaller hvor funktionsværdierne er positive og hvor de er negative). Ekstrema (minima og maksima). …

Funktionsanalyse Read More »

Andengradsfunktioner – grundlæggende

Andengradsfunktioner har formen: $$f(x)=a\cdot x^2 + b\cdot x+c$$ Kort fortalt: Graf fremstiller parabel. Kan have 0-2 nulpunkter. Har kun et ekstremum (maksimum eller minimum). Er behandlet i dybden her: “Betydning af a, b og c” – ved Michael Sørensen.  http://www.frividen.dk/andengradspolynomier/ – ved FriViden.  Find nulpunkter (løs andengradsligning) se her – ved Michael Sørensen. Om faktorisering …

Andengradsfunktioner – grundlæggende Read More »

Funktioner – Definition

En funktion er defineret som: En funktion er en sammenhæng mellem to (eller flere) variable. Ofte betegnes variablene x og y, men det afhænger af situationen. Den ene variabel, typisk x, vælges som uafhængig og den anden, typisk y, er afhængig variabel.  Til ethvert x hører der et og kun et y.  Grundlæggende består en …

Funktioner – Definition Read More »

Scroll to Top