Grundlæggende funktionstyper – en oversigt

Grundlæggende funktionstyper – en oversigt: Konstant funktion: Forskrift: $f(x)=a$ Graf: Vandret linje. (spec: lineær funktion) Ligefrem propor-tionalitet Forskrift: $f(x)=a\cdot x$ Graf: Ret linje gennem $(0,0)$ (spec: lineær funktion) Lineær funktion Forskrift: $f(x)=a\cdot x+b$ Graf: Ret linje. Numerisk værdi funktion Forskrift: $f(x)=|x|$ Graf: To rette linjer med hældning -1 og +1 som mødes i (0,0). Potens-funktion …

Grundlæggende funktionstyper – en oversigt Read More »

Funktionsanalyse

En funktionsanalyse er en karakterisering af en funktion ved at beskrive nogle “nøgletal” for funktionen. Resultatet af en funktionsanalyse består (typisk) af: Definitionsmængde. Nulpunkter. Asymptoter (groft sagt: hvilken linje går grafen imod når x går “imod noget bestemt”). Fortegns-analyse (angivelse af x-værdi-intervaller hvor funktionsværdierne er positive og hvor de er negative). Ekstrema (minima og maksima). …

Funktionsanalyse Read More »

Andengradsfunktioner – grundlæggende

Andengradsfunktioner har formen: $$f(x)=a\cdot x^2 + b\cdot x+c$$ Kort fortalt: Graf fremstiller parabel. Kan have 0-2 nulpunkter. Har kun et ekstremum (maksimum eller minimum). Er behandlet i dybden her: “Betydning af a, b og c” – ved Michael Sørensen.  http://www.frividen.dk/andengradspolynomier/ – ved FriViden.  Find nulpunkter (løs andengradsligning) se her – ved Michael Sørensen. Om faktorisering …

Andengradsfunktioner – grundlæggende Read More »

Funktioner – Definition

En funktion er defineret som: En funktion er en sammenhæng mellem to (eller flere) variable. Ofte betegnes variablene x og y, men det afhænger af situationen. Den ene variabel, typisk x, vælges som uafhængig og den anden, typisk y, er afhængig variabel.  Til ethvert x hører der et og kun et y.  Grundlæggende består en …

Funktioner – Definition Read More »

Scroll to Top