Geogebra til geometri og analytisk plangeometri

Der findes glimrende video-serie om trekanter i Geogebra ved Dennis Pipenbring, se videoerne L5-L11. (anvender ikke koordinatsystem direkte (det gør Geogebra bagved), og er som sådan ikke plangeometri). Video-serie: om grundlæggende analytisk plangeometri i Geogebra ved Michael Jenner.

Video-biblioteker om gymnasie-matematik

Nedenfor listes video-“biblioteker” om gymnasiematematik. Matematik A htx: Michael Stenner har produceret en række videoer til Matematik A på HTX. Videoer understøttes af tavlenoter og links til Systime opgaver (sidstnævnte kræver adgang). I skrivende stund dækkes emnerne: Vektorer i planen, i rummet, Differentialregning, Integralregning og Differentialligninger. Klik her: Stenners Matematik Her findes godt videobibliotek opdelt …

Video-biblioteker om gymnasie-matematik Read More »

Cirklens ligning

God video om cirklens ligning ved Michael Sørensen. En anden måde at fremstille Cirklens ligning på – ved Jim McLean

Om at læse matematiske tekster

Her er et par inspirationsvideoer: Video: Sådan kommer du igang med at læse matematik ved Martin Haspang. Video: Om at læse matematik ved Anders, Nykøbing F.

Differentialligninger

Her er en glimrende videorække om differentialligninger rettet mod Mat A htx elever ved Michael Stenner. Introduktion til differentialligninger ved Michael Grankvist Sørensen. Her er webside om differentialligninger – ved Webmatematik

Vektorer i rummet

Her er webside om vektorer i rummet med videoer, opgaver og tavlenoter ved Michael Stenner.

Vektorer i planen

Her er webside om vektorer i planen med opgaver, videoer og tavlenoter ved Michael Stenner.

Vektorfunktioner

Vektorfunktioner er ikke længere kernestof på HTX. Her er videorække om vektorfunktioner ved Michael Jenner.

Algebra – grundlæggende

Aritmetik handler om at regne med tal. Algebra handler om at regne med variable, det vil sige bogstavregning. Når man går fra aritmetik til algebra, vil man ofte opleve at, de metoder man har vænnet sig til at bruge, ikke kan anvendes. F.eks vil man i aritmetik løse følgende ved at beregne tælleren først og …

Algebra – grundlæggende Read More »