Indlæg om matematik (44)

Lommeregner til mobil

Apples lommeregner til iPhone er ikke egnet til gymnasiearbejde. Det største problem er parenteser som virker “underligt”. Et meget bedre alternativ som også virker til Android telefoner er følgende: https://www.desmos.com/scientific Søg efter “desmos” i Google Play på Android eller App store på iPhone.

Videoplaylister om matematik

Youtube har gjort det vanskeligere at navigere i playlister så jeg lister herunder egne matematik playlister. I øvrigt kan også henvises til indlæg om videobiblioteker for andres videoer. Statistik: Statistik med Excel – fra 2021. Diskret matematik: Diskret matematik – fra 2020. Analytisk plangeometri: Analytisk plangeometri med Geogebra og lidt Wordmat – fra 2020. Rumgeometri:…

Algebra

Aritmetik er “regning med tal” og algebra er “regning med bogstaver”. Her er anbefalelsesværdig 50 minutter om algebra ved Jim McLean.

Differentialligninger – Separationsmetoden

Separationsmetoden I gymnasiet introduceres en metode man kan kalde “opdel-og-integrér” metoden, den benævnes også separationsmetoden. Den går ud på følgende. Givet en differentialligning på formen: $$h(y)\cdot \frac{dy}{dx} = g(x)$$ Først adskilles x og y så de optræder på hver sin side af lighedstegnet, dermed får vi: $$h(y)\cdot dy = g(x) \cdot dx$$ Dernæst integreres på…

Geogebra til geometri og analytisk plangeometri

Der findes glimrende video-serie om trekanter i Geogebra ved Dennis Pipenbring, se videoerne L5-L11. (anvender ikke koordinatsystem direkte (det gør Geogebra bagved), og er som sådan ikke plangeometri). Video-serie: om grundlæggende analytisk plangeometri i Geogebra ved Michael Jenner.

Videobibliotek om gymnasie-matematik

Nedenfor listes videobiblioteker om gymnasiematematik. Udover at se videoer om matematik anbefales det også at du træner det at læse matematiske tekster, se her. Matematik A htx: Michael Stenner har produceret en række videoer til Matematik A på HTX. Videoer understøttes af tavlenoter og links til Systime opgaver (sidstnævnte kræver adgang). I skrivende stund dækkes…

Cirklens ligning

God video om cirklens ligning ved Michael Sørensen. En anden måde at fremstille Cirklens ligning på – ved Jim McLean

Om at læse matematiske tekster (2)

Her er et par inspirationsvideoer til hvordan du bliver god til at læse matematiske tekster: Video: Sådan kommer du igang med at læse matematik ved Martin Haspang. Video: Om at læse matematik ved Anders, Nykøbing F. Den vigtigste pointe er at du stræber imod at mestre eksemplerne i teksten. En god teknik til at opnå…

Differentialligninger

Her er en glimrende videorække om differentialligninger rettet mod Mat A htx elever ved Michael Stenner. Introduktion til differentialligninger ved Michael Grankvist Sørensen. Her er webside om differentialligninger – ved Webmatematik