Sumtegn

Når man skal lægge mange led sammen kan man erstatte en lang sum med et sumtegn, f.eks.:

$$b = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 $$

Ovenstående kan skrives kortere ved hjælp af sumtegn:

$$b=\sum_{i=1}^9 a_i $$

Her er videorække om sumtegn ved Michael Jenner.