Geogebra til geometri og analytisk plangeometri

Der findes glimrende video-serie om trekanter i Geogebra ved Dennis Pipenbring, se videoerne L5-L11. (anvender ikke koordinatsystem direkte (det gør Geogebra bagved), og er som sådan ikke plangeometri). Video-serie: om grundlæggende analytisk plangeometri i Geogebra ved Michael Jenner.