Funktioner

Den lineære funktion

Om den lineære funktion gælder kort fortalt: Graf for funktion fremstiller ret linje. Forskriften er $f(x)=a\cdot x + b$ $a$ er hældningstal, som er konstant. $b$ er skæring med y-aksen. Se videoer om lineære funktion:  “Lineær funktion – hvad er det?” – ved Michael Sørensen.  “Forskrift ud fra to punkter” – ved Michael Sørensen.  http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/ …

Den lineære funktion Read More »

Sammensatte funktioner

De grundlæggende funktioner kan kombineres på uendeligt mange måder. Såkaldte sammensatte funktioner, er funktioner hvor man sender sin uafhængige variabel, x, igennem den første, og dernæst sendes resultatet af denne beregning igennem den anden. Og det kan fortsættes med mere end to funktioner. Kalder vi første funktion som vi anvender for $f_1(x)$ og næste funktion …

Sammensatte funktioner Read More »

Stykvis sammensatte funktioner

De grundlæggende funktioner kan kombineres på uendeligt mange måder. Stykvist sammensatte funktioner er funktioner som anvender forskellige sammenhænge (ofte funktioner) afhængigt af hvilken x værdi der anvendes. Forskrift: Anvender gaffelforskrift, her er vist to eksempler funktion: $$f(x)=\left\{ \begin{array}{c@{}c@{}c} f_1(x) & \mbox{for} & x<5 \\ f_2(x) & \mbox{for} & x\geq 5 \end{array} \right. $$ $$f(x)=\left\{ \begin{array}{c@{}c@{}c} …

Stykvis sammensatte funktioner Read More »

Grundlæggende funktionstyper – en oversigt

Grundlæggende funktionstyper – en oversigt: Konstant funktion: Forskrift: $f(x)=a$ Graf: Vandret linje. (spec: lineær funktion) Ligefrem propor-tionalitet Forskrift: $f(x)=a\cdot x$ Graf: Ret linje gennem $(0,0)$ (spec: lineær funktion) Lineær funktion Forskrift: $f(x)=a\cdot x+b$ Graf: Ret linje. Numerisk værdi funktion Forskrift: $f(x)=|x|$ Graf: To rette linjer med hældning -1 og +1 som mødes i (0,0). Potens-funktion …

Grundlæggende funktionstyper – en oversigt Read More »

Funktionsanalyse

En funktionsanalyse er en karakterisering af en funktion ved at beskrive nogle “nøgletal” for funktionen. Resultatet af en funktionsanalyse består (typisk) af: Definitionsmængde. Nulpunkter. Asymptoter (groft sagt: hvilken linje går grafen imod når x går “imod noget bestemt”). Fortegns-analyse (angivelse af x-værdi-intervaller hvor funktionsværdierne er positive og hvor de er negative). Ekstrema (minima og maksima). …

Funktionsanalyse Read More »

Andengradsfunktioner – grundlæggende

Andengradsfunktioner har formen: $$f(x)=a\cdot x^2 + b\cdot x+c$$ Kort fortalt: Graf fremstiller parabel. Kan have 0-2 nulpunkter. Har kun et ekstremum (maksimum eller minimum). Er behandlet i dybden her: “Betydning af a, b og c” – ved Michael Sørensen.  http://www.frividen.dk/andengradspolynomier/ – ved FriViden.  Find nulpunkter (løs andengradsligning) se her – ved Michael Sørensen. Om faktorisering …

Andengradsfunktioner – grundlæggende Read More »

Funktioner – Definition

En funktion er defineret som: En funktion er en sammenhæng mellem to (eller flere) variable. Ofte betegnes variablene x og y, men det afhænger af situationen. Den ene variabel, typisk x, vælges som uafhængig og den anden, typisk y, er afhængig variabel.  Til ethvert x hører der et og kun et y.  Grundlæggende består en …

Funktioner – Definition Read More »

Scroll to Top