Month: October 2019

Vektorer i rummet

Her er webside om vektorer i rummet med videoer, opgaver og tavlenoter ved Michael Stenner.

Vektorer i planen

Her er webside om vektorer i planen med opgaver, videoer og tavlenoter ved Michael Stenner.

Vektorfunktioner

Vektorfunktioner er ikke længere kernestof på HTX. Her er videorække om vektorfunktioner ved Michael Jenner.

Algebra – grundlæggende

Aritmetik handler om at regne med tal. Algebra handler om at regne med variable, det vil sige bogstavregning. Når man går fra aritmetik til algebra, vil man ofte opleve at, de metoder man har vænnet sig til at bruge, ikke kan anvendes. F.eks vil man i aritmetik løse følgende ved at beregne tælleren først og …

Algebra – grundlæggende Read More »

Sumtegn

Når man skal lægge mange led sammen kan man erstatte en lang sum med et sumtegn, f.eks.: $$b = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 $$ Ovenstående kan skrives kortere ved hjælp af sumtegn: $$b=\sum_{i=1}^9 a_i $$ Her er videorække om sumtegn ved Michael …

Sumtegn Read More »

Differentialregning – kædereglen

Kædereglen anvendes når man skal differentiere sammensatte funktioner. Kædereglen kan skrives på to måder: $$(f(g(x)))’=f'(g(x))\cdot g'(x)$$ og: $$\frac{dy}{dx}= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} $$ Notationsformerne har hver deres fordele og ulemper, og sidstnævnte notation anvendes i emnet differentialligninger så du er nødt til at kende begge. Sidstnævnte notationsform har en fordel når man skal differentiere funktion som …

Differentialregning – kædereglen Read More »

Vinkler, grader og radianer

En vinkel fortæller noget om hvor meget noget er drejet. Den geometriske konstruktion, en vinkel(figur), består af to linjer som har skæringspunkt. Vinklen fortæller hvor meget den ene linje skal drejes for at komme til at ligge oven i den anden linje. Vinklens position indikeres med lille cirkelbue. Vi betegner de to linjestykker som udgår …

Vinkler, grader og radianer Read More »

Ligninger

Når vi skal løse matematisk problem opstår der ofte en eller flere ligninger. I en ligning indgår der et lighedstegn og et matematisk udtryk på hver side, f.eks. $$3x+2=9$$ Her er et eksempel på to ligninger med to ubekendte: $$3x+4y=5$$ $$4x+3y=-2$$ Her er et eksempel på et udtryk der kan ligne en ligning, men som …

Ligninger Read More »

Scroll to Top